مجوزها

آموزشگاه کامپیوتر فنی و حرفه ای اورنگ با مجوز رسمی از:

 

  • سازمان فنی و حرفه ایی کشور 


  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی