دوره برنامه نویسی کاربردی با اندروید

دوره برنامه نویسی اندروید یکی از جذاب ترین دوره های آموزشی می باشد که مخاطبان دوره می توانند در این دوره اصول طراحی اپلیکیشن های تحت اندروید را طراحی و پیاده سازی نموده و شروع به کسب درآمد در حوزه

دوره های برنامه نویسی آموزشگاه کامپیوتر اورنگ

لیست دوره های آموزش برنامه نویسی ردیف نام دوره  استاندارد دوره تعداد ساعت سرفصل های دوره 1 برنامه نویس برنامه های کاربردی اندروید 251340530140001 180  محتوای آموزشی 2 برنامه نویسی Android Basic4 251340530140011 90  محتوای آموزشی 3 برنامه نویس#C (Web