دوره تست نفوذ در اندروید و جلوگیری از هک اندروید

[mks_tabs nav=”horizontal”][mks_tab_item title=”نام دوره”]دوره تست نفوذ در اندروید و جلوگیری از هک اندروید [/mks_tab_item][mks_tab_item title=”هدف گذاری دوره”] هدف بالابردن کسب مهارت برای جلوگیری از هک اندروید هک اندروید در دنیایی که زندگی میکنیم بسیار رخ داده است و همیشه امنیت

Penetration Testing with Kali Linux

[mks_tabs nav=”horizontal”][mks_tab_item title=”نام دوره”]Penetration Testing with Kali Linux[/mks_tab_item][mks_tab_item title=”سرفصلهای دوره:”] سر فصل آموزش Penetration Testing with Kali Linux 1-Passive Information Gathering 2-Active Information Gathering 3- Vulnerability Scanning4- Buffer Overflows5- Win32 Buffer Overflow Exploitation6- Linux Buffer Overflow Exploitation7- Working with Exploits8- File Transfers9-

Windows10Learn Hacking Windows 10 Using Metasploit From Scratch

[mks_tabs nav=”horizontal”][mks_tab_item title=”نام دوره”]Windows10Learn Hacking Windows 10 Using Metasploit From Scratch آموزش هک ویندوز 10 با متااسپلویت    [/mks_tab_item][mks_tab_item title=”سر فصل ها”] سرفصل آموزش هک ویندوز 10 با متااسپلویت    :  Preparing  Information Gathering Gaining Access  Encoding and Combining the Payload