آموزشگاه کامپیوتر فنی و حرفه ایی آزاد اورنگ

آموزشگاه کامپیوتر فنی و حرفه ایی آزاد اورنگ

 زیر نظر سازمان فنی و حرفه ایی کشور  وابسته به وزارت تعاون، کار  و رفاه اجتماعی بهتر است قبل از انتخاب یک آموزشگاه کامپیوتر به نکات زیر دقت نمود: کاربردی بودن و عملی بودن مطالب کلاس  پروژه محور بودن کلاس