جزوه

جزوه pdf پاورپوینت از مهارتهای ICDL

جزوه Power point جزوه Power point تهیه شده درآموشگاه اورنگ ، از کاملترین جزوات می باشد. این جزوه بر اساس استاندارد سازمان فنی و حرفه ای گردآوری و تهیه شده است. با دانلود این جزوه می توانید یک آموزش مصور از Power point2016 را داشته باشید. سرفصلهایی که در این جزوه به آنها پرداخته شده […]

ادامه مطلب

جزوه کامل Access از مهارتهای ICDL

جزوه Access 2016 تهیه شده درآموشگاه اورنگ ، از کاملترین جزوات بوده و بر اساس استاندارد سازمان فنی و حرفه ای گردآوری و تهیه شده است. با دانلود این جزوه می توانید یک آموزش مصور از Access 2016 را داشته باشید. سرفصلهایی که در این جزوه به آنها پرداخته شده است: فصل اول: توانایی شناخت […]

ادامه مطلب

جزوه کامل Excel از مهارتهای ICDL

جزوه Excel 2016 تهیه شده درآموشگاه اورنگ ،  از کاملترین جزوات بوده و بر اساس استاندارد فنی و حرفه ای گردآوری و تهیه شده است. با دانلود این جزوه می توانید یک آموزش مصور از Excel 2016 را داشته باشید. برنامه Microsoft Excel يك برنامه صفحه گسترده است. صفحه گسترده به برنامه هايي گفته مي […]

ادامه مطلب

جزوه کامل Word ازمهارتهای ICDL

جزوه word : جزوه Word تهیه شده درآموشگاه اورنگ ، از کاملترین جزواتlمی باشد. این جزوه بر اساس استاندارد سازمان فنی و حرفه ای گردآوری و تهیه شده است. با دانلود این جزوه می توانید یک آموزش مصور از Word2016 را داشته باشید. سرفصلهایی که در این جزوه به آنها پرداخته شده است: فصل اول: […]

ادامه مطلب

جزوه کامل ویندوز7 از مهارت ICDL

جزوه ویندوز7 مقدماتی تهیه شده درآموشگاه اورنگ ، از کاملترین جزوات بوده و بر اساس استاندارد سازمان فنی و حرفه ای گردآوری و تهیه شده است. با دانلود این جزوه می توانید یک آموزش مصور از ویندوز7 را داشته باشید. سرفصلهایی که در این جزوه به آنها پرداخته شده است: فصل اول: توانایی کار با […]

ادامه مطلب