دوره های ایران مهارت آموزشگاه اورنگ

لیست دور های ایران مهارت ویژه دانش آموزان آموزشگاه اورنگ:

ردیفنام دورهاستاندارد دورهتعداد ساعتسرفصل های دوره
1اسمبل سیستم کامپیوتری ساده252105302017محتوای آموزشی
2کار با سیستم عامل Widows732105300114محتوای آموزشی
3نصب نرم افزار و سیستم عامل، پارتیشن بندی و مدیریت درایوها و رایت سی دی252305302116محتوای آموزشی
4واژه پردازی با Word732105300313محتوای آموزشی
5رسم جدول و نمودار با Excel732105301012محتوای آموزشی
6کار با اینترنت732105300216محتوای آموزشی
7وبلاگ نویسی مقدماتی133005301815محتوای آموزشی
8طراحی مقدماتی ساده صفحات وب با Dream weaver251305302618محتوای آموزشی
9طراحی مقدماتی ساده صفحات وب با HTML251305302718محتوای آموزشی
10میکس فیلمو صدا به روش ساده216605301715محتوای آموزشی
11میکس و مونتاژ فیلم توسط نرم افزار Ulead216605302311محتوای آموزشی
12طراحی گرافیک ساده با نرم افزار Corel draw732105302421محتوای آموزشی
13چیدمان متن و اشیا با InDesign732105300616محتوای آموزشی
14کار با تصاویر در Photoshop732105300818محتوای آموزشی
15رسم تصویر دو بعدی در 3D-max732105300717محتوای آموزشی

طرح ايران مهارت(دوره های ایران مهارت) چيست؟

دوره های ایران مهارت یک طرح ملی است که به تصویب و تفاهم مشترک بین سازمان فنی و حرفه ای و وزات آموزش و پرورش رسیده است. هدف اولیه از اجرای این طرح، برگزاری دوره های ایران مهارت بصورت کوتاه مدت برای مهارت آموزی  دانش آموزان متوسطه اول در دبیرستان ها و به کمک آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای می باشد.

طرح ايران مهارت(دوره های ایران مهارت) عنوان  طرحي ملي است كه از مهرماه سال جاري دربسياري ازاستانهاي كشور به اجرا درآمده است.هدف از اجراي اين طرح  ارائه دوره های مهارتی آموزشی برای دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه مي باشد.هدف كلي از اجراي اين طرح ايجاد روحيه كارآفريني در بين دانش آموزان و شكوفايي استعدادها مي باشد.

برگزاری دوره های ایران مهارت ویژه دانش آموزان در آموزشگاه اورنگ

مجريان طرح ايران مهارت(دوره های ایران مهارت) مدارس متوسطه وآموزشگاه هاي فني وحرفه اي مي باشند. آموزشگاه اورنگ نيز اين افتخاررا دارد كه به عنوان یکی از مجريان این طرح ملي در اهواز، در رشته هاي آموزشي فناوری اطلاعات بامدارس همكاري نمايد.

برای مشاهده دوره های بیشتر آموزشگاه اورنگ اینجا کلیک کنید.