دوره تست نفوذ در اندروید و جلوگیری از هک اندروید

Mobile Hackingدوره تست نفوذ در اندروید و جلوگیری از هک اندروید


هدف بالابردن کسب مهارت برای جلوگیری از هک اندروید

هک اندروید در دنیایی که زندگی میکنیم بسیار رخ داده است و همیشه امنیت کامل در اینترنت چیز خنده داری است در این دوره ا با تست نفوذ و هک اندروید از مبتدی تا پیشرفته و نحوه جلوگیری از آن  اشنا میشویم .60 ساعت


اشنایی مقدماتی با کالی لینوکس و شبکه ، که در ابتدای دوره به آن پرداخته می شود